BU ÜRÜNDE %70 İNDİRİM VAR!

𝑁𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠̧𝑙𝑎𝑦𝑎𝑐𝑎𝑔̆ı𝑚ı 𝑏𝑖𝑙𝑒𝑚𝑖𝑦𝑜𝑟𝑢𝑚. 𝑀𝑢ℎ𝑡𝑒𝑠̧𝑒𝑚 ℎ𝑖𝑘𝑎𝑦𝑒𝑠𝑖𝑦𝑙𝑒, 𝑛𝑒𝑓𝑒𝑠 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑛 𝑎𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟ı𝑦𝑙𝑎, 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑔𝑜̈𝑧 𝑦𝑎𝑠̧ı 𝑑𝑜̈𝑘𝑡𝑢̈𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑢𝑦𝑔𝑢𝑠𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑙𝑎𝑟ı𝑦𝑙𝑎, 𝑠𝑒𝑐̧𝑡𝑖𝑔̆𝑖𝑛𝑖𝑧 𝑑𝑖𝑦𝑎𝑙𝑜𝑔 𝑠𝑒𝑐̧𝑒𝑛𝑒𝑘𝑙𝑒𝑟𝑖 𝑖𝑙𝑒 𝑠̧𝑒𝑘𝑖𝑙 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑓𝑎𝑟𝑘𝑙ı 𝑠𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟ı𝑦𝑙𝑎 𝑏𝑢 𝑜𝑦𝑢𝑛 𝑏𝑖𝑟 𝑏𝑎𝑠̧𝑦𝑎𝑝ı𝑡. 𝑂𝑦𝑢𝑛𝑢 3 𝑘𝑒𝑧 𝑏𝑖𝑡𝑖𝑟𝑑𝑖𝑚. 𝐵𝑖𝑟 𝑘𝑒𝑧 𝑑𝑎ℎ𝑎 𝑏𝑖𝑡𝑖𝑟𝑚𝑒𝑘 𝑖𝑐̧𝑖𝑛 𝑘𝑎𝑓𝑎𝑚ı 𝑑𝑖𝑛𝑙𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑦𝑜𝑟𝑢𝑚. 220 𝑐𝑖𝑣𝑎𝑟ı 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑔𝑒𝑐̧𝑖𝑟𝑑𝑖𝑚 𝑏𝑢 𝑜𝑦𝑢𝑛𝑑𝑎. 𝑁𝑎𝑠ı𝑙 𝑔𝑒𝑐̧𝑡𝑖 𝑎𝑛𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑ı𝑚 𝑏𝑖𝑙𝑒. 𝐻𝑖𝑘𝑎𝑦𝑒𝑠𝑖 𝑖𝑙𝑒 𝑖𝑙𝑔𝑖𝑙𝑖 𝑠𝑝𝑜𝑖𝑙𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑘 𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑚 𝑐̧𝑢̈𝑛𝑘𝑢̈ 𝑏𝑜̈𝑦𝑙𝑒 𝑏𝑖𝑟 𝑜𝑦𝑢𝑛𝑢𝑛 𝑠𝑝𝑜𝑖𝑙𝑒𝑟'ı𝑛ı 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑘 𝑠𝑢𝑐̧ 𝑠𝑎𝑦ı𝑙ı𝑟. 𝑂𝑦𝑢𝑛𝑢 1 𝑦ı𝑙 𝑜̈𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑙𝑚ı𝑠̧𝑡ı𝑚 𝑑𝑜𝑔̆𝑟𝑢 ℎ𝑎𝑡ı𝑟𝑙ı𝑦𝑜𝑟𝑠𝑎𝑚. 𝐵𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑑ı𝑔̆ı𝑚𝑑𝑎 60 𝑇𝑢̈𝑟𝑘 𝐿𝑖𝑟𝑎𝑠ı 𝑖𝑑𝑖. 𝑆̧𝑢 𝑎𝑛 𝑛𝑒 𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑏𝑖𝑙𝑚𝑖𝑦𝑜𝑟𝑢𝑚 𝑓𝑎𝑘𝑎𝑡 ℎ𝑒𝑟 𝑛𝑒𝑦𝑠𝑒, 𝑎𝑏𝑎𝑟𝑡𝑚ı𝑦𝑜𝑟𝑢𝑚 10 𝑘𝑎𝑡ı𝑛ı ℎ𝑎𝑘 𝑒𝑑𝑖𝑦𝑜𝑟. 𝐸𝑔̆𝑒𝑟 𝑎𝑙ı𝑝 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑚𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑠𝑢𝑛𝑑𝑎 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑟𝑠ı𝑧 𝑖𝑠𝑒𝑛, 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑙ı𝑠ı𝑛 𝑑𝑖𝑦𝑒𝑚𝑒𝑚; 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑘 𝑧𝑜𝑟𝑢𝑛𝑑𝑎𝑠ı𝑛. 𝐶̧𝑢̈𝑛𝑘𝑢̈ 𝑑𝑎ℎ𝑎 𝑖𝑦𝑖 𝑏𝑖𝑟 𝑜𝑦𝑢𝑛 𝑦𝑜𝑘𝑡𝑢, 𝑦𝑜𝑘 𝑣𝑒 𝑎𝑠𝑙𝑎 𝑑𝑎 𝑜𝑙𝑚𝑎𝑦𝑎𝑐𝑎𝑘.𝐺𝑜̈𝑟𝑒𝑣𝑙𝑒𝑟𝑖 𝑏𝑖𝑡𝑖𝑟𝑖𝑟𝑘𝑒𝑛 𝑘𝑎𝑟𝑠̧ı𝑙𝑎𝑠̧𝑡ı𝑔̆ı𝑛 𝑏𝑖𝑟𝑏𝑖𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑎𝑟𝑘𝑙ı 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑣𝑎𝑟𝑙𝑎𝑟, 𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑣𝑎𝑟𝑙𝑎𝑟𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠̧ 𝑒𝑡𝑚𝑒𝑘 𝑖𝑐̧𝑖𝑛 𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟𝑐𝑎 𝑓𝑎𝑟𝑘𝑙ı 𝑔𝑢̈𝑚𝑢̈𝑠̧ 𝑘ı𝑙ı𝑐̧, 𝑠𝑖𝑧𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑑ı𝑟𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑦𝑣𝑎𝑛 𝑣𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑖𝑐̧𝑖𝑛 𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟𝑐𝑎 𝑓𝑎𝑟𝑘𝑙ı 𝑐̧𝑒𝑙𝑖𝑘 𝑘ı𝑙ı𝑐̧, 𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑙𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑎𝑟𝑙𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑎𝑦𝑎𝑛𝑚𝑎𝑘 𝑖𝑐̧𝑖𝑛 𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟𝑐𝑎 𝑓𝑎𝑟𝑘𝑙ı 𝑧ı𝑟ℎ, 𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑚𝑒𝑘 𝑖𝑐̧𝑖𝑛 𝑔𝑒𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑖 𝑔𝑢̈𝑛𝑑𝑢̈𝑧𝑢̈𝑛𝑢̈𝑧𝑒 𝑘𝑎𝑡𝑡ı𝑔̆ı𝑛ı𝑧 𝑜̈𝑧𝑒𝑙 𝑒𝑓𝑠𝑢𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑧ı𝑟ℎ𝑙𝑎𝑟ı, 𝑐𝑎𝑛ı𝑛ı𝑧𝑑𝑎𝑛 𝑏𝑖𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑐̧𝑎 𝑜𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘 𝑎𝑡ı𝑛ı𝑧 𝑅𝑜𝑎𝑐ℎ... 𝑑𝑎ℎ𝑎 𝑛𝑒𝑙𝑒𝑟 𝑛𝑒𝑙𝑒𝑟.𝐵𝑢 𝑜𝑦𝑢𝑛𝑢 𝑜̈𝑣𝑒 𝑜̈𝑣𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑖𝑟𝑒𝑚𝑒𝑚. 𝐾ı𝑠𝑎𝑐𝑎, 𝑘𝑢𝑠𝑢𝑟𝑠𝑢𝑧.𝐻𝑖𝑘𝑎𝑦𝑒𝑠𝑖 𝑏𝑖𝑡𝑡𝑖𝑔̆𝑖𝑛𝑑𝑒, 𝑖𝑐̧𝑖𝑛𝑖𝑧𝑑𝑒 𝑐̧𝑜𝑘 𝑏𝑢̈𝑦𝑢̈𝑘 𝑏𝑖𝑟 𝑏𝑖𝑡𝑚𝑒𝑚𝑖𝑠̧𝑙𝑖𝑘 𝑑𝑢𝑦𝑔𝑢𝑠𝑢 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑟𝑒𝑐𝑒𝑘. 𝐶̧𝑢̈𝑛𝑘𝑢̈ ℎ𝑖𝑘𝑎𝑦𝑒𝑠𝑖𝑛𝑖 𝑏𝑖𝑡𝑖𝑟𝑠𝑒𝑛𝑖𝑧 𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑏𝑢 𝑜𝑦𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑦𝑚𝑢𝑠̧ 𝑜𝑙𝑚𝑎𝑦𝑎𝑐𝑎𝑘𝑠ı𝑛ı𝑧. 𝐵𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑢, 𝑜𝑦𝑢𝑛𝑢𝑛 2 𝑏𝑢̈𝑦𝑢̈𝑘 𝐷𝐿𝐶'𝑠𝑖𝑛𝑒 𝑔𝑒𝑙𝑖𝑦𝑜𝑟. "𝐻𝑒𝑎𝑟𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑆𝑡𝑜𝑛𝑒" 𝑣𝑒 "𝐵𝑙𝑜𝑜𝑑 𝑎𝑛𝑑 𝑊𝑖𝑛𝑒". 𝐵𝑖𝑟 𝑜𝑦𝑢𝑛𝑢𝑛 𝐷𝐿𝐶'𝑙𝑒𝑟𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑚𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑛ı 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑠̧ı𝑘 𝑒𝑑𝑒𝑟? 𝑂𝑦𝑢𝑛𝑢 𝑎𝑙𝑑ı𝑘𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑛𝑟𝑎 𝑏𝑢𝑛𝑙𝑎𝑟ı 𝑑𝑎 𝑎𝑙ı𝑛 𝑣𝑒 𝑜𝑦𝑛𝑎𝑦ı𝑛. 𝐵𝑖𝑟 𝑖𝑠̧𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑛 𝑦𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚ı𝑛ı𝑧ı𝑛 𝑜𝑙𝑑𝑢𝑔̆𝑢 𝑏𝑖𝑟 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑜𝑦𝑛𝑎𝑚𝑎𝑦ı𝑛. 𝐵𝑢 𝑜𝑦𝑢𝑛𝑢 𝑜𝑦𝑛𝑎𝑚𝑎𝑘 𝑖𝑐̧𝑖𝑛 𝑏𝑖𝑟𝑘𝑎𝑐̧ 𝑔𝑢̈𝑛𝑙𝑢̈𝑘 𝑡𝑎𝑡𝑖𝑙 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛ı𝑛ı𝑧ı 𝑏𝑒𝑘𝑙𝑒𝑦𝑖𝑛. 𝐶̧𝑢̈𝑛𝑘𝑢̈ 𝑏𝑢 𝑜𝑦𝑢𝑛 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚ı 𝑠𝑖𝑧𝑒 𝑢𝑛𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑢𝑟. 𝑆𝑎𝑏𝑎ℎı𝑛 𝑎𝑙𝑡ı𝑠ı𝑛𝑑𝑎 𝑔𝑢̈𝑛𝑒𝑠̧ 𝑎𝑐̧𝑡ı𝑔̆ı𝑛𝑑𝑎 ℎ𝑎𝑡ı𝑟𝑙𝑎𝑟𝑠ı𝑛ı𝑧 𝑔𝑒𝑟𝑐̧𝑒𝑘 ℎ𝑎𝑦𝑎𝑡𝑡𝑎 𝑜𝑙𝑑𝑢𝑔̆𝑢𝑛𝑢𝑧𝑢. 𝐴𝑚𝑎 𝑦𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑚 𝑒𝑑𝑒𝑟𝑠𝑖𝑛𝑖𝑧. 𝐸𝑡𝑡𝑖𝑟𝑖𝑟.𝐻𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑣𝑎𝑟 𝑎𝑦𝑟ı𝑑ı𝑟. 𝐾𝑖𝑚𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑢̈𝑦𝑢̈𝑘𝑡𝑢̈𝑟, 𝑘𝑖𝑚𝑖𝑠𝑖 𝑘𝑢̈𝑐̧𝑢̈𝑘. 𝐾𝑖𝑚𝑖𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑟𝑘𝑢𝑛𝑐̧𝑡𝑢𝑟, 𝑘𝑖𝑚𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑚𝑙𝑖. 𝐾𝑖𝑚𝑖𝑠𝑖 ℎ𝑒𝑟 𝑦𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑑ı𝑟, 𝑘𝑖𝑚𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑖𝑟 𝑘𝑒𝑟𝑒 𝑘𝑎𝑟𝑠̧ı𝑛ı𝑧𝑎 𝑐̧ı𝑘𝑎𝑟. 𝐾𝑖𝑚𝑖𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑙𝑎𝑦𝑑ı𝑟, 𝑘𝑖𝑚𝑖𝑠𝑖 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑟; 𝑧𝑜𝑟𝑠𝑎 𝑒𝑔̆𝑒𝑟, 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑣𝑎𝑟 𝐾𝑢̈𝑙𝑙𝑖𝑦𝑎𝑡ı 𝑘𝑖𝑡𝑎𝑏ı𝑛ı𝑧𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑟𝑠̧ı𝑙𝑎𝑠̧𝑡ı𝑔̆ı𝑛ı𝑧 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑣𝑎𝑟ı𝑛 𝑜̈𝑧𝑒𝑙𝑙𝑖𝑘𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖 𝑣𝑒 𝑧𝑎𝑦ı𝑓𝑙ı𝑘𝑙𝑎𝑟ı𝑛ı 𝑜𝑘𝑢𝑟𝑠𝑢𝑛𝑢𝑧. 𝑂𝑛𝑎 𝑔𝑜̈𝑟𝑒 𝑖𝑠̧𝑎𝑟𝑒𝑡 𝑦𝑎𝑝𝑎𝑟, 𝑜𝑛𝑎 𝑔𝑜̈𝑟𝑒 𝑘ı𝑙ı𝑐ı𝑛ı𝑧𝑎 𝑦𝑎𝑔̆ 𝑠𝑢̈𝑟𝑒𝑟𝑠𝑖𝑛𝑖𝑧. 𝐻𝑖𝑘𝑎𝑦𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑚 𝑒𝑑𝑒𝑟𝑘𝑒𝑛 ℎ𝑖𝑘𝑎𝑦𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑔̆ı𝑚𝑠ı𝑧 𝑏𝑖𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑣𝑎𝑟 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑙𝑎𝑟ı 𝑎𝑙ı𝑟𝑠ı𝑛ı𝑧. 𝑂̈𝑟𝑛𝑒𝑔̆𝑖𝑛 𝑏𝑖𝑟 𝑘𝑜̈𝑦𝑒 𝑚𝑢𝑠𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡 𝑜𝑙𝑎𝑛 ℎ𝑒𝑟ℎ𝑎𝑛𝑔𝑖 𝑏𝑖𝑟 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑣𝑎𝑟ı 𝑜̈𝑙𝑑𝑢̈𝑟𝑢̈𝑟𝑠𝑢̈𝑛𝑢̈𝑧. 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙ı𝑟𝑠ı𝑛ı𝑧. 𝑂𝑦𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑧𝑖 𝑔𝑒𝑟𝑐̧𝑒𝑘 𝑏𝑖𝑟 𝑊𝑖𝑡𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑔𝑖𝑏𝑖 ℎ𝑖𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑟𝑖𝑟.𝑇𝑒𝑘𝑟𝑎𝑟 𝑠𝑜̈𝑦𝑙𝑢̈𝑦𝑜𝑟𝑢𝑚. 𝐷𝑎ℎ𝑎 𝑖𝑦𝑖 𝑏𝑖𝑟 𝑜𝑦𝑢𝑛 𝑦𝑜𝑘𝑡𝑢, 𝑦𝑜𝑘 𝑣𝑒 𝑎𝑠𝑙𝑎 𝑑𝑎 𝑜𝑙𝑚𝑎𝑦𝑎𝑐𝑎𝑘.𝐵𝑢𝑟𝑎𝑦𝑎 𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑜𝑘𝑢𝑑𝑢𝑦𝑠𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑠̧𝑒𝑘𝑘𝑢̈𝑟 𝑒𝑑𝑒𝑟𝑖𝑚. 𝐵𝑢 𝑜𝑦𝑢𝑛𝑢 𝑠̧𝑖𝑑𝑑𝑒𝑡𝑙𝑒 𝑜̈𝑛𝑒𝑟𝑖𝑦𝑜𝑟𝑢𝑚.𝐻𝑎𝑦𝑎𝑡ı𝑛ı𝑧𝑑𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒𝑔̆𝑖𝑛𝑖𝑧 𝑒𝑛 𝑖𝑦𝑖 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑟𝑎, 𝑊𝑖𝑡𝑐ℎ𝑒𝑟 3 𝑜𝑦𝑛𝑎𝑚𝑎 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑟ı𝑛ı𝑧𝑎 𝑘𝑎𝑡𝑘ı𝑑𝑎 𝑏𝑢𝑙𝑢𝑛𝑑𝑢𝑦𝑠𝑎𝑚 𝑛𝑒 𝑚𝑢𝑡𝑙𝑢 𝑏𝑎𝑛𝑎.𝐼̇𝑦𝑖 𝑜𝑦𝑢𝑛𝑙𝑎𝑟, 𝑖𝑦𝑖 𝑎𝑣𝑙𝑎𝑟.

ProtoN | 2 görüntülenme | 12 gün önce | steampowered
HMM... BURALAR ÇOK SESSİZ
GÖRÜNÜŞE GÖRE BİR YORUM YOK
BU FIRSATLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: